GEÇMİŞ OLSUN

3 Aralık 2018

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde iş kazası geçiren tüm üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

 

Genel Merkezimize 2018 Kasım Ayı İçinde İş Kazası Geçirdiği Bilgileri Ulaşan Üyelerimiz

Cengiz BAKKALCI–İstanbul Şube—Cisim çarpmasına bağlı

İsa TÜRKÖZ– Afyonkarahisar İl.Tem.—————-

Murat GENÇTÜRK–Güneydoğu Anadolu Böl.Tem. ————

Alaattin AYDIN — İstanbul Şube—İğne batmasına bağlı

Hasan ÇEMLELİ — İstanbul Şube—Cisim çarpmasına bağlı

Cemal TORGUT–  İstanbul Şube —Cisim sıkıştırmasına bağlı

Hüseyin GÖGHAN —Doğu Anadolu Böl. Tem.  ——-