GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN TAMAMI KARŞILANSIN

20 Haziran 2014
Genel Başkanımız Bayram Bozal ve Eğitim Müdürümüz Tarkan Zengin, TBMM Dilekçe Komisyonu Üyesi ve Urfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ı ziyaret ederek, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33.maddesindeki kamu işçilerinin geçici görevlendirmelerde ilk 10 günlük konaklama ücreti uygulamasının kaldırılarak yerine geçici görev sürelerinin tamamının konaklama ücretlerinin karşılanmasını talep eden dilekçeyi iletti.