“Fransa haddini bil”

21 Aralık 2011
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulunun, sözde ermeni soykırımı ile ilgili Fransa’nın tutumunu eleştiren açıklamasıdır

 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, Fransa’nın Ulusal Meclisi Genel Kurulunda görüşme kararı aldığı ve soykırımların inkarını cezalandırmayı öngören yasa teklifini, kara tarihine yakışan ucuz bir adım olarak değerlendirmektedir. Ermeni diasporasının yalanlarına sarılan Fransa’nın siyaset oyunları, dünya kamuoyunda kendisini küçük düşürmekten başka anlam ifade etmeyecektir.
Fransa’nın tarihi, özgürlük, eşitlik, kardeşlik adına insanlarını giyotinlerle kesen caniler tarihidir. Sömürge haline getirdiği ülkelerde katliamlar tarihi yazan bir milletin torunları, Türkiye’yi, tarihi temelden yoksun iddialara asla mahkum edemez.
Türk Harb-İş Sendikası, Fransa’nın sorumsuz tavrını devam ettirmesi halinde Türkiye’nin devletiyle ve milletiyle caydırıcı her türlü yöntemi uygulaması gerektiğine inanmaktadır ve bu noktada atılacak her türlü adıma destek verecektir.
Türk Harb-İş Sendikası, Fransa’yı gerçekleştirdiği bu haddini bilmez ve hukuk tanımaz tavrından dolayı kınamaktadır.