ENGELSİZ YAŞAM İÇİN ENGELSİZ BİR DÜNYA

2 Aralık 2016

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen  3 Aralık Günü, engelli olarak tanımlanan bireylerin, haklarına, sorunlarına ve sorunlarının çözüm yollarına dikkat çekerek, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için mücadele verilen bir gündür.

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusunun yüzde 12’sinden fazlasını teşkil eden engelliler, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu nedenle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerin, sağlık, eğitim, istihdam gibi temel hak ve özgürlüklerle ilgili ayrımcılıklara maruz kalmadan bir yaşam sürmesi için politikalan oluşturulması noktasında ciddi gayret sarf edilmektedir.

 

Hiç kuşkusuz engellileri bakıma muhtaç insanlar olarak gören anlayış yerine onları hayatın içine katan bir anlayışın hâkim olduğu dünya, engelliler için daha yaşanır bir dünya olacaktır.

 

Ülkemizde 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanunla engelli haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılmasına rağmen ne yazık ki engellilerimiz, hala toplumun diğer kesimleriyle eşit yaşam koşullarına sahip olmaktan çok uzak bir hayat sürdürmektedirler.

 

Engelli vatandaşlarımız, eğitim, sağlık ve istihdam imkânlarından istenilen düzeyde faydalanamama yanında sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlayacak olan ulaşılabilirlik ve erişilebilirlikle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

 

Oysa 5378 sayılı kanun, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik noktasında engellilerin yaşadıkları sıkıntıların önüne geçilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yapıların engeliler için erişilebilir duruma getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Yasal düzenlemenin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen yasanın zorunlu kıldığı uygulamalar tam anlamıyla hayata geçirilmediği için engellilerimiz ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik başta olmak üzere sosyal yaşamda ciddi sıkıntılarla karşı karşıla kalmaya devam ediyor.

 

Engellilerimize daha yaşanır bir dünya oluşturmak için kaldırımlarda, toplu taşım araçlarında, hastanelerde, tezgâhları başında engellerin olmadığı bir ortam oluşturmalıyız. İşte o zaman engellisini sosyal hayatın içine alarak engelsiz bir yaşam sunan çağdaş ve demokratik Türkiye’ye kavuşmuş oluruz.

 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak, engellisini tam anlamıyla sahiplenmiş bir Türkiye özlemiyle başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.