Engelsiz Bir Dünya İstiyoruz

3 Aralık 2012
3 Aralık Engelliler Günü tüm dünyada engelli sorunlarına vurgu yapılan bir gün olarak kutlanmaktadır. Bir ülkede, fiziksel engelleriyle başa çıkabilmeyi başarmış insanlar, ötekileştiren toplumsal yargılara mahkum yaşamaya devam ediyorsa, bu uğurda yeterince mücadele verilemiyor demektir.
 
Türkiye’de engelli hakları konusunda son yıllarda ciddi adımlar atıldığı söylenebilir. Fakat ülke nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımızın diğer toplum kesimleri ile eşit yaşam koşullarına kavuşturduğunu söylemek mümkün değildir.
 
Yapılan araştırmalar, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda, fırsat eşitliğinin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın sadece yüzde 7.7’si lise ve üniversite eğitimi alabilmiştir. Okur-yazar dahi olmayanların oranı halen yüzde 40’larda seyretmektedir. Engelli istihdamı konusunda, yasalarla işyerlerine kota uygulamaları zorunlu kılındığı halde, en başta devlete ait kurumlarda bu kotaların doldurulamadığı görülmektedir. Türkiye’de kamuda çalışan yaklaşık 2 milyon personelin en az yüzde 3’ü, yani 60 binini engelli vatandaşlar oluşturması gerekirken, bu kadroların sadece üçte birinin dolu olduğunu bilinmektedir. Engelli istihdamı konusunda ise oldukça geriyiz. ABD’de yüzde 38.1, Almanya’da yüzde 46, İsviçre’de yüzde 62.2 olan engelli istihdamı Türkiye’de ise yüzde 21.7”dir.
 
Son olarak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa’da, pozitif ayrımcılık ilkesi yer almışsa da, çalışma hayatında engellilere yönelik açık veya gizli şekilde yaşanan ayrımcılık ve dışlayıcılık varlığını korumaktadır. Yasaya göre zorunlu olduğu halde engelli istihdamını gerçekleştirmeyen ve yasanın öngördüğü cezayı ödemeyi tercih eden çok sayıda işverene rastlanmaktadır. Bu nedenlerle sosyal hayatın bir parçası olabilmek, insan olarak ve vatandaş olarak sahip olduğu hakları kullanabilmek, engelli vatandaşlar için halen zor bir meseledir.
 
Türk Harb-İş Sendikası, insanı merkeze alan bir devlet anlayışının varlığına inanmakta ve bu uğurda mücadele etmektedir. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak çağdaş ve demokratik bir Türkiye hedefinin engelli sorunlarının çözümüyle mümkün olacağını belirterek, üyelerimizle birlikte tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyoruz.