ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN ENGELLERE “HAYIR”

9 Mayıs 2014
Türk Harb-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, engelsiz bir dünya oluşturmak için tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada şu görüşlere yerverildi:
Tüm dünyada engellilerin sorunlarına vurgu yapıldığı bu günlerde verilen sözlerden çok engelsiz bir dünya oluşturmak için atılan adımların önemlidir.Fiziksel engelleriyle başa çıkabilmeyi başarmış insanlar, ötekileştiren toplumsal yargılara mahkum yaşamaya devam ediyorsa, bu uğurda yeterince mücadele verilmiyor demektir. Türkiye’de bu anlamda engelli olarak yaşamak, şüphesiz görünenden çok daha fazla zorluklar içeriyor. Yasalar, ne kadar çağdaş hazırlansa da, Anayasaya pozitif ayrımcılık ilkesi koyulsa da, yapılan düzenlemelerin önemi, hayata yansıdığı kadar olmaktadır.
Biliyoruz ki, engelsiz bir dünya, çağdaş bir dünyadır. Kaldırımlarda, okulda, hastanede, tezgah başında, engellerin kalmadığı ülke çağdaş bir ülkedir. Engellisini, sosyal hayatın eşit haklara sahip bireyleri olarak gören bir toplum, çağdaş bir toplumdur. Böyle bir ülke ve toplum olabilmek için, devletin yükleneceği sorumluluklar ne denli önemli ise, sivil toplum örgütlerinin bu uğurda ortaya koyacağı mücadele de aynı ölçüde gereklidir.
Türk Harb-İş Sendikası olarak, insan hakları, demokrasi ve sosyal adalet ilkelerine bağlı, etkin bir sivil toplum örgütü kimliğimizle, geçmişte olduğu gibi gelecekte de engelli vatandaşlarımızın yanında yer alarak, sorunlarına ortak olmaya devam edeceğiz.