ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRALIM

2 Aralık 2018

Engellilerin özgürce ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını devam ettirmesi için önlerine çıkarılan fiziki ve sosyal şartlardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda son yıllarda engellilerin hayatını kolaylaştıracak önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak uygulamadan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle toplumun yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımız, barınma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Engelli bireylerin yaşamlarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla 5378 sayılı Kanun 1 Temmuz 2005 tarihinde yasallaşmasına rağmen, engelli vatandaşlarımız hala ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik başta olmak üzere sosyal hayattaki sıkıntılar ve ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir.

Engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması sosyal devlet olmanın temel gereğidir. Engellilerin ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunu çözülmesi, hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi, engelli istihdamında yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve yasal zorunluluklar dışında da engeli istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatındaki engelli vatandaşların ücret adaletsizliği ile mağdur edilmemesi ve çalışma ortamlarında işini yaparken engellerle karşılaşmaması, engellilerimizin hayata tutunmasını kolaylaştıracaktır.

Her zaman engelli ve engelli yakını olan üyelerinin yanında yer alan Sendikamız, engellilerimizin önündeki engellerin kaldırılması için yapılan düzenlemeleri hayata geçirmede de öncülük emiştir. Son olarak 2017 yılı Ağustos ayında imza altına alınan toplu iş sözleşmelerine günlük eğitim ve bakım iznini yazdırarak, ağır engelli ve bakıma muhtaç birinci derece yakını olan üyelerimizin haftada 8 saat izin kullanmasını sağlayan ilk işçi sendikası olduk. Bu bağlamda engelli ve engelli yakını olan üyelerimizin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri uygulanır kılmak için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Engellilerimize daha yaşanır bir dünya sunmak için ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çaba göstermesinin gerektiğine vurgu yaparak, başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu