ENGELLİLERİMİZE ENGELSİZ BİR YAŞAM DİLİYORUZ

3 Aralık 2020

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. İnsanı “Yaratılmışların en şereflisi” gören inancın ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen medeniyetin mensupları olarak, engellilerimizi toplumumuzun en değerli parçası görüyoruz. Onları hayatta güçlü tutacak şekilde haklarını koruma ve geliştirmeyi insani bir sorumluluk olarak sahipleniyoruz.

Ülkemizde ve tüm dünyada engellilerin toplumsal yaşama tam olarak katılım sağlaması ve diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesi için bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle Birleşmiş Milletlerin 3 Aralık gününü  “Uluslararası Engelliler Günü” ilan ettiği 1992 tarihinden sonra engellilerin sorunları daha fazla konuşulur ve çözüm aranır olmuştur. Ancak engelli bireylerin, sağlık, eğitim, istihdam gibi temel hak ve özgürlüklerle ilgili ayrımcılıklara maruz kalmadan bir yaşam sürmesi için oluşturulan politikaların tam olarak hayata yansımaması, sorunlarının çözümü noktasında yetersiz kalınmasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde nüfusun yüzde 12’lik dilimini oluşturan engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla 1 Temmuz 2005 tarihinde 5378 sayılı Kanun yasallaşmasına rağmen, bu vatandaşlarımız hala sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal ihtiyaçları karşılamada ciddi sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedirler. Oysa çağdaş ve sosyal devletin temel görevi tüm vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, özellikle engellilerimiz gibi dezavantajlı grupların hayata katılımını sağlayacak bir yapı oluşturmaktır.

Engellilerin ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunu çözülmesi, hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi, engelli istihdamında yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve yasal zorunluluklar dışında da engeli istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatındaki engelli vatandaşların ücret adaletsizliği ile mağdur edilmemesi ve çalışma ortamlarında işini yaparken engellerle karşılaşmaması, engellilerimizin hayata tutunmasını kolaylaştıracaktır.

Engellilerimize daha yaşanır bir dünya sunmak için siyasi irade ile birlikte ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çaba göstermesinin gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.

         Türk Harb-İş Sendikası

   Genel Merkez Yönetim Kurulu