ENGELLİLERİMİZ İÇİN ENGELSİZ BİR DÜNYA

2 Aralık 2014
Tüm dünyada engelli sorunlarına vurgu yapılan bir gün olarak kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde söylenenlerden çok engelsiz bir dünya oluşturmak için atılan adımlar önemlidir. Engellilerimiz, hala toplumda ötekileştiriliyorsa çıkarılan yasalar, yapılan düzenlemeler hiç bir anlam ifade etmeyecektir.
 
Türkiye’de son yıllarda engelli hakları konusunda ciddi adımlar atıldığı söylenebilir. Fakat ülke nüfusunun yüzde 12’sinden fazlasını oluşturan engelli vatandaşlarımızın diğer toplum kesimleri ile eşit yaşam koşullarına kavuştuğunu söylemek mümkün değildir.
 
Engelli vatandaşlarımız, işsizlik, yetersiz eğitim ve sağlık hizmeti, elverişsiz fiziksel koşullar ve toplumun engellilere bakışındaki olumsuz yargılar nedeniyle toplumsal hayata uyum sorunu yaşamaktadır.
 
Otobüsler, hastaneler, kaldırımlar, okullar, eğlence yerleri, iş ortamları gibi hayat alanları, maalesef engelli kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmamıştır.
 
Oysa biliyoruz ki, engelsiz bir dünya çağdaş bir dünyadır. Kaldırımlarda, okullarda, hastanelerde, tezgâhları başında engellerin kalmadığı bir ülke çağdaş bir ülkedir. Engellisini, tam anlamıyla sosyal hayatın içine alabilen toplum çağdaş bir toplumdur.
 
Çağdaş bir ülke ve toplum olabilmek için, devletin yükleneceği sorumluluk ne kadar önemli ise sivil toplum örgütlerinin de bu konuda üstleneceği rol o kadar önemlidir.
 
Türk Harb-İş Sendikası olarak çağdaş ve demokratik Türkiye’nin, engellisinin sorunlarının çözümüyle mümkün olacağı inancıyla, geçmişte olduğu gibi gelecekte de engelli vatandaşlarımızın yanında yer alacağımızı belirterek, üyelerimizle birlikte tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.