ENGELLERİ KALDIRALIM

2 Aralık 2017

Engellilerin özgürce ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını devam ettirmesi için önlerine çıkarılan fiziki ve sosyal şartlardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda son yıllarda engellilerin hayatını kolaylaştıracak önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak uygulamadan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle toplumun yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımız, barınma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devlete engellileri korumak ve toplumsal hayata intibakının sağlanması için gereken tedbirleri alma yükümlülüğü vermektedir. Bu yükümlülük doğrultusunda 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanun ile engelli vatandaşlarımız için önemli düzenlemeler yapılmasına rağmen, bu düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmemesi, engellilerimizin eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve sosyal hayatta toplumun diğer fertleriyle eşit yaşam koşullarına sahip hayat sürmesine izin vermemektedir.

Engelli bireylerin yaşamlarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla çıkarılan 5378 sayılı Kanunun yasallaşmasının üzerinden geçen 12 yıla rağmen, engelli vatandaşlarımız hala ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik başta olmak üzere sosyal hayattaki sıkıntılar ve ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir.

Engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması sosyal devlet olmanın temel gereğidir. Bu nedenle biran önce engellilerin ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik kolaylığı için, merdiven yanlarına ve kaldırımlara engelli rampalarının konulması, park ve bahçelerin engellilerin rahat hareket edebileceği şekilde dizayn edilmesi, kamuya açık yerlerde tuvaletlerin engellilerin de kullanabileceği şekilde yapılması, toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan engelli vatandaşlara hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi, engelli istihdamında yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve yasal zorunluluklar dışında da engeli istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatındaki engelli vatandaşların ücret adaletsizliği ile mağdur edilmemesi ve çalışma ortamlarında işini yaparken engellerle karşılaşmaması, engellilerimizin hayata tutunmasını kolaylaştıracaktır.

Türk Harb-İş Sendikası olarak her zaman engelli ve engelli yakını olan üyelerimizin yanında yer aldık. Engellilerimizin önündeki engellerin kaldırılması için yapılan düzenlemeleri hayata geçirmede öncülük ettik. Son olarak 2017 yılı Ağustos ayında imza altına aldığımız 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ve 9. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesine günlük eğitim ve bakım iznini yazdırarak, ağır engelli ve bakıma muhtaç birinci derece yakını olan üyelerimizin haftada 8 saat izin kullanmasını sağlayan ilk işçi sendikası olduk. Bu bağlamda engelli ve engelli yakını olan üyelerimizin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri uygulanır kılmak için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Engellilerimize daha yaşanır bir dünya sunmak için ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çaba göstermesinin gerektiğine vurgu yaparak, başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu