ENGEL YOKSA HAYAT VAR

3 Aralık 2019

Sosyal Devlet olmanın temel unsuru tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme noktasında hizmet üretmektir. Özellikle engelliler gibi dezavantajlı grupların tam anlamıyla hayata katılımını sağlayacak bir yapı oluşturmak sosyal devletin temel görevidir. Türkiye de dahil olmak üzere dünya da bir çok ülke belirgin çalışmalar yürütülse de bu anlamda yetersiz kalındığı için her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin aktif ve üretken bir bireyler olarak sosyal hayata dahil olmaları adına engelli sorunlarına vurgu yapılmaktadır.

Dünya Engelliler Günün, özellikle 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin ardından engelli bireylerin, sağlık, eğitim, istihdam gibi temel hak ve özgürlüklerle ilgili ayrımcılıklara maruz kalmadan bir yaşam sürmesi için politikalar oluşturulması noktasında ciddi gayret sarf edilmektedir.

Ülkemizde 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı kanunla engelli haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen ne yazık ki toplumun yüzde 12’lik dilimini teşkil eden engellilerimiz, hala toplumun diğer kesimleriyle eşit yaşam koşullarına sahip olmaktan çok uzak bir hayat sürdürmektedirler.

 

Engelli vatandaşlarımız, eğitim, sağlık ve istihdam imkânlarından istenilen düzeyde faydalanamama yanında sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlayacak olan ulaşılabilirlik ve erişilebilirlikle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

 

Oysa 5378 sayılı kanun, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik noktasında engellilerin yaşadıkları sıkıntıların önüne geçilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yapıların engeliler için erişilebilir duruma getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Yasal düzenlemenin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen engellilerimiz ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik başta olmak üzere sosyal yaşamda ciddi sıkıntılarla karşı karşıla kalmaya devam ediyor.

 

Engellilerimize daha yaşanır bir dünya oluşturmak için kaldırımlar, toplu taşım araçları, okullar, hastaneler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında engellerin olmadığı bir ortam oluşturmalıyız. İşte o zaman engellisini sosyal hayatın içine alarak engelsiz bir yaşam sunan çağdaş ve demokratik ülkeye kavuşmuş oluruz.

 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesileyle engellisini tam anlamıyla sahiplenmiş bir Türkiye ve Dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyoruz.