EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 14 OCAK 2020 ÖNCESİNDE VERMEK Mİ YOKSA SONRASINDA VERMEK Mİ DAHA AVANTAJLI?

25 Kasım 2019

Emeklilik hakkında açıklama yapmadan önce kimlerin 2019 yılı kimlerin 2020 yılı emeklisi olacağını açıklamamız gerekir.

            Türk Harb-İş Sendikasına üye olan kamu işçileri, çalışmaları karşılığında ücretlerini her ayın 15’inde alırlar. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2020 tarihinden önce verirlerse 2019 yılı emeklisi olur ve buna bağlı olarak 2019 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanırlar. 2020 yılı Ocak ayında da bu maaş 2020 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır.

            Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçiler emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında verirlerse 2020 yılı emeklisi olup 2019 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar, bunun yerine emekli maaş hesabında 2019 yılının TÜFE oranı yani tüketici enflasyonunun tamamı ile büyüme hızının yüzde 30’u kadar güncelleme yapılır. Buna göre güncellenen ortalama prim matrahı gözetilerek maaş hesaplandıktan sonra bu maaş 2020 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bağlanan ve bağlanacak olan emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre açıklanan en son tüketici enflasyonu kadar artırılır. Dolayısıyla emekli aylıklarını artıran unsur tüketici enflasyonudur.

2019 yılı emeklisi olanların, diğer bir ifade ile Kamu Kurumu çalışanları için 14 Ocak 2020 tarihi öncesi emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2018 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranı ile 2018 yılı gelişme hızı dikkate alınarak aylık hesaplanır. Hesaplanan aylık 2019 yılı Ocak ve Temmuz dönemi zamları nispetinde artırılır. 2020/Ocak ödeme döneminde bu aylık yine altı aylık tüketici enflasyonu kadar artırılır. .

2020 yılı emeklisi olanların, diğer bir ifade ile Kamu Kurumu çalışanları için 15 Ocak 2020 ve sonrasında emeklilik talebinde bulunanların güncelleme katsayısı hesabında 2019 yılına ait yıllık tüketici enflasyon oranı ile 2019 yılı gelişme hızı dikkate alınarak aylık hesaplanır. Hesaplanan aylık 2020 yılı Ocak ve Temmuz dönemi emekli zam oranları kadar artırılır.

SSK emekli aylığını belirleyen temel parametre güncellenmiş ortalama aylık kazanç ile prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranıdır. Bu ikisinin çarpımı emekli aylığıdır. Her bir yıla ait sigorta prim matrahı için uygulanacak olan güncelleme katsayısı, her yılın yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşur. Böylece güncellenmiş ortalama prim matrahı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşan aylık, Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinden geçerli olmak üzere, tüketici enflasyonu kadar artırılır.

Bu yöntemin doğal sonucu olarak aynı prim gün sayısına göre 2019 yılında bağlanan emekli aylığı ile 2020 yılında bağlanan emekli aylığı arasında mutlaka bir fark oluşur. Dolayısıyla ya 2019 yılı emeklisinin ya da 2020 yılı emeklisinin maaşı daha yüksek olur.

Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçiler özelinden ifade edersek emekli olma dilekçesini 15 Ocak 2020 tarihi öncesi verenler yani 2019 emeklileri mi yoksa emeklilik dilekçelerini 15 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında verenler yani 2020 emeklileri mi daha kazançlı olacak bunun hesabını yapalım.

Bir anlamda aynı dönemler için aynı prim gün sayısı ve aynı prim matrahı üzerinden 2019 yılı emeklisi olanlar ile 2020 yılı emeklisi olanların maaşları farklı hesaplandığı için ödenecek aylıkların hangi yönde faklı olacağını emekliliği gelmiş olan bir Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimizin maaşını hesaplayarak sizlerle paylaşalım.

Her şeyden önce böylesi bir değerlendirme yapmak için 2019 yılına ait yıllık tüketici enflasyonunu ve 2019 yılının büyüme hızını bilmemiz gerekiyor. Bu verileri şu an bilmek mümkün olmadığı için çeşitli kaynaklardan güncel beklentilere göre hesap yapmak gerekecektir.

TÜİK tarafından açıklanan en son önceki 10 aya ilişkin enflasyon oranı yüzde 8,55 oranında. 2019 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon oranları dikkate alındığında bu oran yaklaşık olarak yüzde 10 seviyelerinde olacak gibi. Biz bu oranı yüzde 9, yüzde 10 ve yüzde 11 olacak biçimde düşünerek üç farklı varyasyondan emekli aylığı hesaplayacağız.  Zaten beklentiler de yıllık enflasyon oranlarının bu aralıkta olacağını gösteriyor. 2019 Yılı büyüme oranı olarak Merkez Bankasının büyüme anketleri ile OECD ve Dünya Bankası büyüme beklentisi de yüzde sıfır ile bir aralığında. Bu demektir ki, emekli maaşında büyüme hızı bu sene belirleyici olmayacak. Biz büyüme oranını yüzde sıfır olarak düşünerek değerlendirme yapacağız.

Eğer 2019 yılına ait yıllık enflasyon oranı yüzde 9 çıksa 2020 Ocak emekli zam oranı yüzde 4 olacak. Yıllık enflasyon oranı yüzde 10 çıksa 2020 Ocak emekli zam oranı yüzde 5 olacak. Yıllık enflasyon oranı yüzde 11 çıksa 2020 Ocak emekli zam oranı yüzde 6 olacak.

İşte biz Türk Harb-İş Sendikasına üye olan örnek aldığımız işçinin 2019 yılında emekli olursa bağlanacak emekli maaşını hesaplayacağız. Ardından 2020 yılında emekli olması halinde, yıllık enflasyon oranının yüzde 9 oranında olması haline hangi miktarda aylık bağlanacağın, yıllık enflasyon oranının yüzde10 oranında olması haline hangi miktarda aylık bağlanacağını, yıllık enflasyon oranının yüzde 11 oranında olması haline hangi miktarda aylık bağlanacağınız hesaplayacağız.

Bu hesap sonrası sizler de 2019 yılı emeklisi mi yoksa 2020 yılı emeklisi mi olmanın daha avantajlı olacağı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

  Türk Harb-İş Sendikasına üye olan (ismi bizde saklı işçimizin) 2019 yılında emekli olması halinde bağlanacak olan emekli maaşı 2019/Ocak-Temmuz zammı dahil 6.318,70 TL olacaktır.

2019-Yılı-İtibariyle Bağlanan Aylık

6.318,70

Gösterge

14925

Ortalama Yıllık Kazanç

38.937,60

Ortalama Aylık Kazanç

11.067,60

Aylık Bağlama Oranı

70,50

Aylık Bağlama Oranı 2

68,00

Aylık Bağlama Oranı 3

54,76

Kısmi A1 Aylığı (Aralık/1999)

36,55

Kısmi A2 Aylığı (Ocak-2008)

701,54

 

 

Kısmi A1 Aylığı (Ocak/2008)

308,92

Kısmi A Aylığı (Ocak-2008)

1.010,46

B Aylığı-(2019-Ocak)

2.379,49

A Aylığı-(2019-Ocak)

3.081,29

B Aylığı-(2019-Ocak)

2.379,49

2019/Ocak Dönemi-Zamlı Aylık

6.017,23

2019/Temmuz Dönemi-Zamlı Aylık

6.318,70

Sigortalının Üç Döneme Ait Hizmetleri

2000 Öncesi Prim Gün Sayısı

2853

Ocak/2000 ile Eylül/2008 Dönemine Ait Prim Gün Sayısı

3134

Ekim/2008 Döneminden İtibaren Prim Gün Sayısı

3870

Toplam Prim Gün Sayısı

9857

 

Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimize 2019 yılında bağlanacak olan 6.318,70 TL tutarındaki bu aylık 2020 yılı Ocak ayında, yıllık enflasyon yüzde 9 çıkarsa emekli maaşı yüzde 4 oranlı 2020/Ocak emekli zam artışı ile 6.571,44 TL tutara yükselecek.

2019 yılına ait yıllık enflasyon yüzde 10 çıkarsa emekli maaşı yüzde 5 artışla 6.634,63 TL tutara yükselecek.

Eğer 2019 yılına ait yıllık enflasyon yüzde 11 çıkarsa emekli maaşı yüzde 6 artışla emekli maaşı bu kez 6.697,82 TL tutara yükselecektir.

 

YILLIK ENLASYON YÜZDE 9 ÇIKARSA VE 2020 YILINDA  EMEKLİ OLURSA EMEKLİ MAAŞ TUTARI

Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimiz 2020 yılının Ocak ayının 15’inden itibaren emeklilik talebinde bulunsa idi yıllık yüzde 9 enflasyon oranına göre 2020/Ocak zammını ihtiva eden emekli maaşı 6.191,99 TL olacaktı.

2020-Yılı-İtibariyle Bağlanan Aylık

6.191,99

Gösterge

14925

Ortalama Yıllık Kazanç

38.937,60

Ortalama Aylık Kazanç

12.071,10

Aylık Bağlama Oranı

70,50

Aylık Bağlama Oranı 2

68,00

Aylık Bağlama Oranı 3

54,76

Kısmi A1 Aylığı (Aralık/1999)

36,55

Kısmi A2 Aylığı (Ocak-2008)

701,54

 

 

Kısmi A1 Aylığı (Ocak/2008)

308,92

Kısmi A Aylığı (Ocak-2008)

1.010,46

B Aylığı-(2020-Ocak)

2.595,23

A Aylığı-(2020-Ocak)

3.358,61

B Aylığı-(2020-Ocak)

2.595,23

2020/Ocak Dönemi-Zamlı Aylık

6.191,99

 

YILLIK ENLASYON YÜZDE 10 ÇIKARSA VE 2020 YILINDA  EMEKLİ OLURSA EMEKLİ MAAŞ TUTARI

Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimiz 2020 yılının Ocak ayının 15’inden itibaren emeklilik talebinde bulunsa idi yıllık yüzde 10 enflasyon oranına göre 2020/Ocak zammını ihtiva eden emekli maaşı 6.307,46 TL olacaktı.

2020-Yılı-İtibariyle Bağlanan Aylık

6.307,46

Gösterge

14925

Ortalama Yıllık Kazanç

38.937,60

Ortalama Aylık Kazanç

12.175,50

Aylık Bağlama Oranı

70,50

Aylık Bağlama Oranı 2

68,00

Aylık Bağlama Oranı 3

54,76

Kısmi A1 Aylığı (Aralık/1999)

36,55

Kısmi A2 Aylığı (Ocak-2008)

701,54

 

 

Kısmi A1 Aylığı (Ocak/2008)

308,92

Kısmi A Aylığı (Ocak-2008)

1.010,46

B Aylığı-(2020-Ocak)

2.617,68

A Aylığı-(2020-Ocak)

3.389,42

B Aylığı-(2020-Ocak)

2.617,68

2020/Ocak Dönemi-Zamlı Aylık

6.307,46

 

YILLIK ENLASYON YÜZDE 11 ÇIKARSA VE 2020 YILINDA  EMEKLİ OLURSA EMEKLİ MAAŞ TUTARI

Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimiz 2020 yılının Ocak ayının 15’inden itibaren emeklilik talebinde bulunsa idi yıllık yüzde 11 enflasyon oranına göre 2020/Ocak zammını ihtiva eden emekli maaşı 6.423,91 TL olacaktı.

2020-Yılı-İtibariyle Bağlanan Aylık

6.423,91

Gösterge

14925

Ortalama Yıllık Kazanç

38.937,60

Ortalama Aylık Kazanç

12.279,60

Aylık Bağlama Oranı

70,50

Aylık Bağlama Oranı 2

68,00

Aylık Bağlama Oranı 3

54,76

Kısmi A1 Aylığı (Aralık/1999)

36,55

Kısmi A2 Aylığı (Ocak-2008)

701,54

 

 

Kısmi A1 Aylığı (Ocak/2008)

308,92

Kısmi A Aylığı (Ocak-2008)

1.010,46

B Aylığı-(2020-Ocak)

1.906,35

A Aylığı-(2020-Ocak)

3.420,23

B Aylığı-(2020-Ocak)

1.906,35

2020/Ocak Dönemi-Zamlı Aylık

6.423,91

 

 

Şimdi yıllık enflasyon oranının bu üç ihtimal dahilinde gerçekleşmesi halinde Türk Harb-İş Sendikasına üye olan işçimizin 15 Ocak 2020 ve sonrasında değil de 14 Ocak 2020 ve öncesinde emekli dilekçesi vermesi halinde emekli maaşı farkı yani kazancı;

İlk ihtimal olan yıllık yüzde 9 enflasyon oranına göre 6.571,44-6.191,99= 379,45 TL daha fazla diğer bir ifade ile yüzde 6,12 oranında daha yüksek olacaktır.

İkinci ihtimal olan yıllık yüzde 10 enflasyon oranına göre 6.634,63-6.307,46= 327,17 TL daha fazla diğer bir ifade ile yüzde 5,18 oranında daha yüksek olacaktır.

Üçüncü ihtimal olan yıllık yüzde 11 enflasyon oranına göre 6.697,82-6.423,91= 273,91 TL daha fazla diğer bir ifade ile yüzde 4,26 oranında daha yüksek olacaktır.

Sonuç itibariyle 2020 yılında değil 2019 yılında emekli olana daha yüksek emekli maaşı bağlanacaktır. Aradaki maaş farkı yıllık enflasyon oranına bağlı olmakla birlikte yaklaşık olarak yüzde 4,26 ile 6,12 oranında gerçekleşecek.

 

(Murat ÖZDAMAR-İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yrd.)