EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

30 Nisan 2015
Türk Harb-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı:
Tüm dünyada emek ve alın terinin mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, bundan tam 129 yıl önce 12 saat çalışma süresine karşı direnmenin, günümüzde de açlık sınırı altında ücrete ve güvencesiz çalışma koşullarına boyun eğmeden insan onuruna yaraşır haklara kavuşma talebinin adıdır.
 
Dünya tarihi, insanca çalışma saatleri isteyen emekçilerin fabrikalara kapatılarak yakıldığı, insanların silah zoruyla çalıştırıldığı zamanlara şahit oldu.
Bugünün dünyasında da emeği ile geçinenler benzer kaderi yaşamaya devam ediyor.
Her geçen yıl gelir dağlımı adaletsizliği ve işsizlik başta olmak üzere ekonomik ve sosyal problemler daha da büyüyor.
Ülkemizde de işsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalıştırma başta olmak üzere emek karşıtı politikalarla, çalışanlar mağdur ediliyor.
Oysa emeği ile geçinen bizler, sadece insan onuruna yaraşır yaşama ve çalışma koşulları talep ediyoruz.
Ülkemizin seçim atmosferine girdiği bu günlerde, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak Genel Seçimler sonrası ülke yönetiminde söz sahibi olacak siyasi partiye veya partilere sesleniyoruz. Sandıkta size bu ülkeyi yönetme görevi verecek emekçinin sesine kulak verin ve aşağıdaki taleplerimizi hayata geçirin.
 
—Çalışanlar için yapılan yasal düzenlemeler sendikaların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
 
— İş cinayeti haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı, gerekli denetim yapılmalıdır.
 
— Türkiye’de her 10 işçiden sadece 1’i sendikalı. Yüzde 10 olan sendikalaşma oranının yüzde 100’e çıkarılması için sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
 
-Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında Kıdem Tazminat Fonu, bölgesel asgari ücret, özel istihdam büroları ve esnek çalışma modelleri öngören düzenlemeler ile çalışanların hak kayıplarına izin verilmemelidir.
 
–Çalışanlar ağır vergi yükünden kurtarılarak, çalışanların Ocak ayında aldıkların maaşlarının Aralık ayında da aynı oranda alınması sağlanmalıdır.
 
—Ağırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tükettiği zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
 
—Teşvik paketleri açılarak sermayeyi rahatlatılırken, uygulayacak ücret politikaları ile çalışanları da rahatlatmalıdır.
 
—Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde çalışanlara insanca bir yaşam sunacak artış yapılmalıdır.
 
—Kamu hizmetleri emek taciri taşeronlara peşkeş çekilmemeli. Taşeron çalıştırmaların önüne geçilmesi adına bu şekilde istihdam edilen işçilerle ilgili mahkeme kararları hemen uygulanarak, kadro bekleyen işçilerin kadrosu verilmelidir.
 
—Ucuz ve niteliksiz işgücü yaygınlaştırılmamalıdır.
 
— İşsizlik Fonu’nda biriken para Fonun oluşturulma amaçları doğrultusunda kullanılmalı. İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma koşulları geliştirilmelidir. Bu çerçevede işçinin Fona ulaşımı kolaylaştırılmalı, Fondan yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır.
 
—Anayasa değişikliği tüm kesimlerin uzlaşacağı bir zeminde gerçekleştirilmeli ve Anayasa katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 
—Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.
 
—Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır.
 
— Ekonomiyi zayıf kılan özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır.
 
— Başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere yapılan kamusal harcamalar sosyal devlet anlayışına uygun hale getirilmelidir.
 
Türk Harb-İş Sendikası olarak, haksızlık ve adaletsizliğin yaşanmadığı, herkesin işe, aşa ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir Türkiye dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların ve milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.
Türk Harb-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu