EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

29 Nisan 2016

Emekçiler olarak; ülkemizin birliği ve bütünlüğü korunmadan hiçbir şeyin olmayacağı bilinciyle bu yıl 1 Mayıs’ta vatanı için canlarını ortaya koyanları yad etmek için şehitliklerdeyiz. Öncelikle bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kuran ve ilelebet yaşatmak için şehit olan tüm şehitlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin hak ettiği değere ulaştığı Türkiye özlemimizi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz.

Bilindiği gibi tüm dünyada emek ve alın terinin mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, bundan tam 130 yıl önce günde 16 saate varan mesai saatine karşı çıkarak insan onuruna yaraşır şekilde çalışma koşullarına kavuşmak için başlatılan direnişin adıdır.

Bugünün dünyasında da emeği ile geçinenlerin ağır çalışma koşulları devam ediyor.

Her geçen yıl gelir dağlımı adaletsizliği ve işsizlik başta olmak üzere ekonomik ve sosyal problemler daha da büyüyor.

Ülkemizde de işsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalıştırma başta olmak üzere emek karşıtı politikalarla, çalışanlar mağdur ediliyor.

Oysa emeği ile geçinen bizler, sadece insan onuruna yaraşır yaşama ve çalışma koşulları talep ediyoruz.

Siyasi iradenin sesimize kulak verip biran önce aşağıdaki taleplerimizi hayata geçirmesini istiyoruz:

—Çalışanlar için yapılan yasal düzenlemeler sendikaların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

— İş cinayeti haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı, gerekli denetim yapılmalıdır.

— Türkiye’de her 10 işçiden sadece 1’i sendikalı. Sendikalaşma oranının yüzde 100’e çıkarılması için sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

 —Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında Kıdem Tazminat Fonu, bölgesel asgari ücret, özel istihdam büroları ve esnek çalışma modelleri öngören düzenlemeler ile çalışanların hak kayıplarına izin verilmemelidir.

—Taşeron uygulamasına hemen son verilerek, bu şekilde çalışan bütün emekçiler kamuda kadrolu işçi olarak istihdam edilmelidir.

–Çalışanlar ağır vergi yükünden kurtarılarak, çalışanların Ocak ayında aldıkların maaşlarının Aralık ayında da aynı oranda alınması sağlanmalıdır.

 —Ağırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tükettiği zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

—Teşvik paketleri ve münferit desteklerle sermaye rahatlatılırken, uygulayacak ücret politikaları ile çalışanlar da rahatlatmalıdır.

 —Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde çalışanlara insanca bir yaşam sunacak artış yapılmalıdır.

—Ucuz ve niteliksiz işgücü yaygınlaştırılmamalıdır.

— İşsizlik Fonu’nda biriken para Fonun oluşturulma amaçları doğrultusunda kullanılmalı. İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma koşulları geliştirilmelidir. Bu çerçevede işçinin Fona ulaşımı kolaylaştırılmalı, Fondan yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır.

 —Anayasa değişikliği tüm kesimlerin uzlaşacağı bir zeminde gerçekleştirilmeli ve Anayasa katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır.

—Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için terör olayları önlenerek, uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. 

—Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır.

— Ekonomiyi zayıf kılan özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır.

— Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal harcamalar sosyal devlet anlayışına uygun hale getirilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların ve milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

 

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu