ÇÖZÜM YETKİ VE İŞ GÜVENCESİ

6 Nisan 2015
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’nde öldürülmesinin ardından, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ile ilgili tartışmalar konuyu özel güvenlik sektörünün lağvedilmesi yönündeki açıklamalara kadar götürmüştür.
Siyasi iradenin özel güvenlik sektörünün tamamen kaldırılmasına yönelik yaklaşımı nedeniyle 286 bin özel güvenlik çalışanını işsizlik korkusu sardı.
Ürettiği hizmetin yanında sektörün ülke ekonomisine ciddi katkı sunan özel güvenlik çalışanlarının, istihdam dışında bırakılmak istenmesi, sektörü büyük bir kaos içerisine sürükleyecektir
Toplumun her alanında can ve mal güvenliğini sağlamak için görev alan özel güvenlik çalışanları ile ilgili yaşanan olumsuz birkaç münferit olay gerekçe gösterilerek sektörü ortadan kaldırmak yerine, özel güvenlik çalışanlarının yetki ve görev tanımlarının yeniden düzenlenip, iş güvencesi sağlayarak sorunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Bugün ülkemizde 1 milyon 265 bin kişi özel güvenlik sertifikası almış, 810 bini özel güvenlik kimliğine sahip, istihdam edilen rakam ise 286 bindir. Bu kadar geniş bir kitleyi kapsayan özel güvenlik görevlilerinin çalışmaları esnasında yaşanan olumsuz olaylar basına yansırken, önlenen olaylar ile ilgili ise kamuoyu bilgilendirilmemektedir. Bu durum özel güvenlik çalışanlarının ve sektörün toplum nezdinde imaj kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Özel güvenlik çalışanlarının hizmetleri ile ilgili gerçek istatistiki verilerin oluşturulması halinde bu kötü imaj ortadan kalkacaktır.
Düşük ücretle, iş güvencesi ve iş güvenliğinden yoksun bir şekilde istihdam edilen özel güvenlik çalışanları ile ilgili yaşanan sıkıntıların temelinde 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı kanunun yetersizliği yatmaktadır. Sektörün sıkıntılarının çözümü için biran önce özel güvenlikle çalışanlarının özlük hakları ve yetkileri ile ilgili kapsamlı bir kanun çıkarılması zorunludur.
Özel güvenlikte örgütlenme yetkisine sahip en köklü Sendika olan Türk Harb-İş Sendikası, sektörü tamamen yok etmeye yönelik girişimleri asla kabul etmeyecektir. Türk Harb-İş Sendikası Yönetimi olarak, çözümün özel güvenlik çalışanlarının yetkilerini arttıracak gerekli yasal düzenlemeleri personele iş güvencesini sağlayacak gerekli değişiklikleri yapmak olduğunu bir kez daha hatırlatarak, siyasi iradeyi bu konuda göreve çağırıyoruz.
Türk Harb-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu