ÇORLU’DA ‘ADİL VERGİ’ TALEBİ

5 Aralık 2012
Çorlu Şube bağlısı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adil vergi talebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Üyelerimize hitaben konuşan Çorlu Şubesi Başkanı Mustafa Şener, vergi adaletinin sağlanması talebiyle meydanlara çıktıklarını belirterek, “Vergi cenneti olan ülkemizde gelir vergisindeki yüksek oranlar yüzünden vergi yükü altında ezilen biz emekçiler 2013 bütçe kanunu görüşmeleri başlamadan mevcut siyasal iktidara ve tüm siyasi partilere meydanlardan sesleniyoruz. Vergi adaleti sağlanana kadar yılmadan seslenmeye devam edeceğiz” dedi.
Az kazanandan az çok kazandan çok vergi alınması gereğine vurgu yapan Şener, “Vergi adaleti bizim anayasamıza da girmiştir. Anayasamızın vergi ödevi başlığı taşıyan 73. maddesi aynen şöyledir. “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasamıza rağmen Türkiye dünyada vergi adaletinin en bozuk olduğu ülkedir. Ne yazık ki bizlerden alınan gelir vergileri ve harcama vergilerinin oranında ülkemiz dünya rekortmenidir” diye konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından gelir vergisinde adaletin sağlanması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.