Çıraklık ve Stajyerlik Süresine Borçlanma Hakkı Talebi

8 Ocak 2015
Genel Merkez Yöneticilerimiz, Çıraklık ve Stajyerlik Dönemlerinin SSK hizmeti sayılması için Sendikamızın yaptığı imza kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 20 bin imzayı içeren klasörleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a teslim ettiler.
 
İmza klasörlerini teslim ederken açıklamada bulunan Genel Başkanımız Bayram Bozal, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5.Maddesine göre; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek  öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmakta ve bu sayılanlar 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, aynı Kanunun “Sigortalılığın Başlangıcı” Başlıklı 7.maddesine göre de; sigorta hak ve yükümlülükleri 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:
 
“ 5510 Sayılı Kanunun 38. Maddesine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarihten itibaren başlamakta, bu nedenle çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan faydalanamamaktadırlar.
 
Uygulamada; doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık, avukatlık stajı gibi bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen bazı süreler borçlanılabilmesine rağmen, çırak ve stajyer öğrencilerin bu süreleri borçlanamamaları Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi için konunun değerlendirilerek, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar İlhan Gökalp ise imza klasörlerini alırken yaptığı açıklamada çalışanların taleplerini önemsediklerini belirterek, “Konuyu hassasiyetle değerlendireceğiz ”dedi.