BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

18 Ocak 2018

Başkanlar Kurulumuz 2018 yılı ilk toplantısını 18 Ocak 2018 tarihinde Yalova’da gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, toplantının açılışında yaptığı konuşmasına son 6 yılda iş kazası ve terör nedeniyle hayatını kaybeden üyelerimizin isimlerini tek tek sıralayarak rahmet dileğinde bulunurken, ülkemizde iş kazası ve terör nedeniyle başka hayatların yok olmamasını için tüm önlemlerin alınmasının gereğine işaret etti.  Genel Başkanımız BOZAL, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı eğitim uçuş için 17 Ocak 2018 tarihinde havalanan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde düşmesi sonucu şehit olan iki pilot ve bir teknisyen askerimiz için de rahmet dileklerinde bulundu.

BOZAL, toplantıda 24 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK ile 1325 sayılı milli savunma bakanlığı görev ve teşkilatı hakkında kanunda değişiklik ile askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkân ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kurulması ile taşeron işçilerin kadroya alınması konularında da detaylı bilgi verdi. 

Genel Başkanımız BOZAL ayrıca, 25 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki düzenlemeyle mahkemelerin yükünü azaltmak ve dava sürelerini kısaltmak amacıyla işçi ve işveren arasında alacak, tazminat ve işe iade davalarından iş mahkemelerine başvurmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL’ın açılış konuşmasının ardından Başkanlar Kurulu üyeleri, Sendikamızın 03-04 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda üye sayısı nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinde  kapatılan Balıkesir, Erzurum ve Diyarbakır şubelerimizin bağlısı işyerlerinin nasıl bir yapıya dahil edileceğini değerlendirdi.