BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

17 Nisan 2023

Değerli üyelerimiz;

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığına bağlı askeri işyerlerinde siz değerli kardeşlerimiz tarafından yapılan işlerin hassasiyetini, önemini, niteliğini ve teknik bilgi birikimini yapmış olduğumuz sempozyum ve çalıştaylarda duyurduk ve duyurmaya da devam ediyoruz.

Yaptığınız onca ağır, tehlikeli ve teknik bilgi ile sorumluluk gerektiren işe rağmen atölyelerimizde, fabrikalarımızda, çoğu zaman sınır bölgelerinde en zor şartlarda çalıştığınızı biliyor ve bunun haklı gururunu taşıyoruz. Ancak ne yazık ki, işyerlerimizde gerekli bilgi ve birikime sahip olan sizlerin, savunma sanayinin özel sektördeki şirketlerine kıyasen çok daha az ücret almakta olduğunuzu biliyoruz. Biz, sizin emeğinize, ortaya çıkardığınız işlere, her şeyden önemlisi aidiyet duygunuza yaraşır bir ücret almanız gerektiğini ısrarla savunuyoruz. Tüm olumsuz koşullarda dahi, emeğinizden ve yaptığınız işlerden en ufak bir ödün vermeden çalışmanıza rağmen, dar boğazda yaşamanızı kabul etmediğimizi bilmenizi istiyoruz.

Siz değerli üyelerimiz ile birlikte kamuda çalışan 700 bin işçinin ve ailelerinin yakinen takip ettiği üzere, 17 Nisan 2023 (bugün) tarihinde yapılan 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde hükümet yetkililerince, kamu işçileri için en alt ücretin asgari ücretin biraz üstünde olacak şekilde 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için %40 ücret zammı verilmesi teklif edilmiştir.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2023 tarihinde Sendikamızda yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında Şube Başkanlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda; Kamu işçileri için yapılan bu teklifin, ne yazık ki Türk-İş ve Hak-İş’in yapmış olduğu 2023-2024 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Ortak teklifinin çok çok altında olduğu için tarafımızca kabul edilebilir olmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Genelde Kamu işçilerinin özelde ise siz Savunma Sanayii işçilerinin ekonomik olarak yaşadığı tüm zorlukların yetkililerce göz önünde bulundurulması, Türk-İş ve Hak-İş’in yapmış olduğu 2023-2024 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Ortak teklifinin eksiksiz olarak kabul edilmesi ve Savunma Sanayii işçileri başta olmak üzere tüm kamu işçilerinin ücretlerinde gerekli iyileştirmelerin ve ücret artışlarının yapılması konusundaki ısrarlı talebimizin devam edeceğini bilmenizi ister, Ramazan Bayramının akabinde (24 Nisan Haftası) Hükümet yetkilileri tarafından yeni bir teklifin verileceğini bildirmek isteriz.

                     Türk Harb-İş Sendikası

              Genel Merkez Yönetim Kurulu