ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

25 Eylül 2012
Üyelerimizin yıllık ücretli izin kullandıkları aylarda peşin olarak (avans şeklinde) aldıkları ücretleri nedeniyle, bir sonraki ay gelir vergisine esas kazanç oluşmaması halinde asgari geçim indiriminden yılda 1 ay eksik faydalandırılmalarından dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
              Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından EK-1 yazı ile düzenleme yapılmış, Milli Savunma Bakanlığı’na da konu hakkında EK-2 yazı ile gerekli bilgi verilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı düzenlemeye istinaden Milli Savunma Bakanlığı tarafından işyerlerine EK-3 genelge yayımlanmıştır.
                                                             
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 
 
EKLER                        :
1-T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türk Harb-İş Sendikası’na yazmış olduğu 03/07/2012 tarihli yazısı.
2-T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na yazmış olduğu 31/07/2012 tarihli yazısı.
3-T.C.Milli Savunma Bakanlığı’nın 17/09/2012 tarihli genelgesi.