Asgari geçim indirimi mağduriyeti gideriliyor

12 Temmuz 2012
Ücretli izinli sayıldığı dönemde asgari geçim indiriminden yararlanamayan üyelerimize Maliye Bakanlığı’ndan sevindirici haber; “Çalışanlar yılın 12 ayı asgari geçim indiriminden faydalanmalı “
 
Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde ücretli izinli sayıldığı dönemde asgari geçim indirimi alamadığı için yılda sadece 11 ay asgari geçim indiriminden yararlanan üyelerimizin sorunu çözüme kavuşuyor.
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 57.maddesi gereğince; üyelerimizin yıllık ücretli izinlerinin ücretleri peşin olarak izne ayrılış tarihlerinde ödenmesi zorunluluğu nedeniyle, avans olarak yapılan ödemenin hak edildiği ayda (mahsup edildiği ay ücreti) vergiye esas kazanç olmaması nedeniyle asgari geçim indirimi yapılmamaktadır. Bu nedenle üyelerimiz; yılda ancak 11 defa asgari geçim indiriminden faydalanmakta, bir ay ise asgari geçim indiriminden faydalanamamaktadır.
 
Sendikamız sorunun çözümü için ilgili kurumlarla gerekli görüşmeleri yürütmüştür.  Üyelerimiz ve diğer işçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi yönünde yapılan girişimler neticesinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı asgari geçim indiriminin 12 ay ödenmesi zorunluluğunu sendikamıza bir yazı ile bildirmiştir.
 
Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın Sendikamıza gönderdiği yazıda; “işçiler ücretli izne ayrılırken peşin olarak ödenen işçi ücretlerinde, peşin ödendiği aydaki ücret ile ait olduğu ay için ödenen ücretlerin tahakkuklarının ayrı ayrı yapılması ve ait olunan ay içerisinde vergiye esas kazanç bulunmaması şartıyla asgari geçim indiriminin uygulanması” gerektiği bildirilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın  ‘Asgari geçim indirimi 12 ay ödenmeli’ şeklindeki yazısı Türk Harb-İş Genel Merkezince toplu sözleşmelerimizde taraf olan tüm işverenlere gönderilmiştir.