ARAMIZDA ENGEL YOK!

3 Aralık 2023

Engelli insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmek, onları bir nebze de olsa anlayabilmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, 3 Aralık 1992 günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi, hiç şüphe yok ki o ülkenin engelli vatandaşlarına sağladığı altyapı, sosyal ve kültürel, eğitim, iş, sağlık, barınma ve destek hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesidir.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Çünkü unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır.

Bu nedenle, engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmalı ve aramıza engel koymadan, hep birlikte geleceği inşa etmek için çaba sarf etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artmasına ve farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası
Genel Merkez Yönetim Kurulu