ANT TİS 3. OTURUM

6 Temmuz 2015

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı’na (ANT) bağlı işyerlerinde 775 üyemizi kapsayacak 8. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin üçüncü oturumu, 3 Temmuz 2015 tarihinde yapıldı. Oturumda, 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,12.,18.,41.,42.,54.,58.maddeler görüşülmüş ve ertelenmiştir.