ANT ÇALIŞANLARIMIZIN BİLGİSİNE

28 Aralık 2018

Değerli ANT Başkanlığında Çalışan Üyemiz,

Bildiğiniz üzere Sendikamız tarafından ANT Başkanlığı çalışanları adına 9 dönem boyunca Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve Kamu Çerçeve Protokolü dışında özellikle son dönemde bazı ek kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımların üyeler tarafından yeterli görülmeyerek bir kısım ANT Başkanlığı kadrolu çalışan üyelerimiz başka sendikaya üye olmuştur.

Bu gelişmeler sırasında; 02.04.2018 tarihinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda daha önce taşeron firmalarda özel güvenlik, temizlik vb. işlerde çalışan işçiler ANT Başkanlığı kadrolarına geçirilmiştir.  Kadroya geçirilen işçilerden sendikamızın örgütlü olduğu iş kolu olan Savunma ve Güvenlik iş kolundaki özel güvenlik çalışanları da aynı sigorta numarasına kaydedilmiştir. Gelinen durum ve hukuki sonuç itibariyle, 01.04.2019 tarihinden itibaren ANT Başkanlığında çalışan işçiler adına Toplu İş Sözleşmesi imzalamaya yetkili sendikanın tespiti müracaatında sendikamızın yeterli çoğunluğu sağlayamadığı en çok işçinin başka bir sendikaya üye olduğu Bakanlık tarafından bildirilmiştir.

6356 Sayılı Kanunun 39/2 maddesi gereğince Toplu İş Sözleşmesinin imzalanma tarihinden 1 ay önce (örneğin önceki dönem 24.08.2017 tarihinde imzalanmıştır.) destek verdiği sendikadan istifa ederek Toplu İş Sözleşmesi yetkisini alan sendikaya üyelik işlemi gerçekleştiren işçiler, bir sonraki Toplu İş Sözleşmesinin hiçbir hak kaybı yaşanmaksızın Toplu İş Sözleşmesi imzalayan sendikaya geçmişe yönelik aidatları da kesilerek sendikamıza herhangi bir dayanışma aidatı da ödemeksizin başlangıç tarihinden itibaren (01.04.2019) sözleşmeden yararlanabileceklerdir.

Sizlere yapılan bu bilgilendirme her zaman çalışanın menfaatini koruma yükümlülüğümüz gereğince, mevcut durumun sizlerle paylaşılmasından ibarettir. Bu Toplu İş Sözleşmesi yetki prosedürü ve gelinen noktadaki sonuçlarına rağmen, gelecek dönem Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.04.2019 tarihinden sonra yetkili sendikaya üye olmanız durumunda dahi, bu sendika değişikliğinin sizinle yollarımızı ayırdığımız anlamına gelmeyeceğinin, bundan sonra da sizlerin her türlü hakkınızın savunulmasında her zaman ve her durumda yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz.

Sendikamız değerlerine inanarak, örgütlenme çalışmalarında sendikamıza güvendiğiniz için siz çok kıymetli çalışanlara teşekkürlerimizi sunarız. 2019 yılı ANT Başkanlığı Toplu İş Sözleşmesi örgütlenme yetki sürecinin bir son değil çalışanların daha iyi haklara kavuşabilmesi arayışlarının ve beklentilerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Her ne kadar ANT Başkanlığında önceden beri kadrolu çalışan işçiler açısından çoğunluk Sendikamızda olsa da 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen üyelerin çoğunluğa katılımıyla Sendikamızın yetkiyi kaybetmesini hukuken doğru bulmamakla beraber yaşanacak hukuksal süreçte işçilerin zarar göreceği düşünülerek çoğunluğa itiraz etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

ANT Başkanlığı çalışanlarının menfaatleri adına önümüzdeki dönemlerde birlikte çalışmaya devam etmemiz için, Türk Harb-İş Ailesinde her zaman sizleri yanımızda görmekten onur duyacağız.  

Türk Harb-İş Sendikası 

Genel Yönetim Kurulu