ANT 1 NİSAN 2018 ÜCRET ZAMMI

3 Nisan 2018

Sendikamız ile TÜHİS arasında Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına (ANT) bağlı işyerleri için imzalanan 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 30. Maddesi uyarınca 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimize uygulanacak olan ücret zammı % 5,70 olarak belirlenmiştir. Ücret cetveli bilahare resmi internet sitemizde yayınlanacaktır.

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)

2017  Eylül: 313,88   Ekim: 320,40  Kasım: 325,18  Aralık: 327,41

2018  Ocak: 330,75  Şubat: 333,17 Mart: 336,48

  1. Dönem TİS Madde-30/2 b = 2018 Mart indeks sayısının 2017 Eylül indeks sayısına değişim oranı 336,48 / 313,88 = 7,20 (7,200) 1 Nisan ücret zammına eklenecek kısmı 7,20 – 5,00 = % 2,20
  2. Dönem TİS Madde-30/2 c 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere % 3,50 oranında zam yapılacaktır.

1 Nisan 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam % 3,50 + % 2,20 = % 5,70