ANKARA ŞUBE VE ANKARA 1 NO’LU ŞUBE ÜST KURUL DELEGELERİYLE TOPLANTI

14 Eylül 2015

Ankara Şube ve Ankara 1 No’lu Şube üst kurul delegeler, 11 Eylül 2015 tarihinde Genel Merkez Kenan Durukan Toplantı salonunda toplandı.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Genel Mali Sekreterimiz Yavuz KOÇAK ile Ankara Şube ve Ankara 1 No’lu Şube Yönetimi’nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışını Ankara Şube Başkanımız Alaattin SOYDAN yaptı.

Üst kurul delegelere hitabeden Genel Mali Sekreterimiz Yavuz KOÇAK’ın, 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak 15’inci Olağan Genel Kurul gündemi başta olmak üzere Sendikamız Ana Tüzüğünde, Mali Yönetmeliğinde ve Delege Seçim Yönetmeliğinde yapılacak muhtemel değişiklikler hakkında bilgi verdiği toplantıda, üst kurul delegeleri de değişikliklerle ilgili görüşlerini dile getirdiler.