Ankara 1 No’lu Şube Temsilciler ve Danışma Kurulu Toplantısı

12 Nisan 2012
Sendikamızın Ankara 1 No’lu Şubesi Temsilci ve Danışma Kurulu toplantısı Türk Harb-İş Genel Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Yavuz Koçak’ın yönettiği toplantıda, temsilci ve danışma kurulu üyeleri TÜHİS ile imzalanan protokol başta olmak sendikal konularda bilgilendirildi.