ANKARA 1 NOLU ŞUBE 2’NCİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

12 Şubat 2013
Türk Harb-İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şubemizin 2’nci Olağan Genel Kurul Toplantısının 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca, Şube Yönetim Kurulunun 30/01/2013 tarihli ve 15 Sayılı Kararı gereği 02 Mart 2013 Cumartesi günü Saat 09.00’da İnkılap Sokak No:20 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Kenan DURUKAN Toplantı Salonu’nda toplanmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 09 Mart 2013 Cumartesi günü aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yine aynı yer, adres ve saatte yapılmasına karar alınmıştır.