Ankara 1 No’lu Şube

11 Mayıs 2015

Ankara 1 No’lu Şube Yönetim ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde TÜRK-İş,  DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla Ankara’da Sıhhiye Meydanı’nda yapılan etkinlikteydi.