ADİL VERGİ DAĞILIMI TALEBİMİZ KAMU TİS GÖRÜŞMESİNDE

17 Mayıs 2013
Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme müzakerelerini yürütecek Kamu Koordinasyon Kurulu, 13 Mayıs 2013 tarihinde Türk İş Genel Merkezi’nde toplandı. Kamu Koordinasyon Kurulu, toplantıda hükümetle yapılacak görüşmelerde esas teşkil edecek komisyon önerilerini belirledi.
Sendikamızın yıllardır üzerinde hassasiyetle durduğu adil vergi dağlımı talebi de komisyon önerilerine yansıdı. Komisyon Önerilerinin ‘Ücret Zammı’ başlıklı 2. Maddesinin b bendinde; toplu iş sözleşesinin birinci ve ikinci yıllarında işçilerin yıl boyunca ödeyecekleri vergi oranının yüzde 15 olarak sabitlenmesi, aşan kısmın ise işverence karşılanması Sendikamızın teklifi olarak öneriler metninde yer aldı.
Kamu Koordinasyon Kurulu, toplantıda, sendikalardan gelen 30 maddede özetlenen talepleri gözden geçirdi. Taleplerin birkaç madde ile sınırlı tutulması görüşü öne çıkınca; Tarım-İş, Türkiye Maden-İş, Petrol-İş, T. Koop-İş, Denizciler, Sağlık-İş ve Türk Harb-İş sendikalarının Genel Başkanlarından oluşan komisyon kuruldu. Söz konusu komisyonun çalışmaları neticesinde hükümetle yürütülecek görüşmelerde esas teşkil edecek maddeler şu şekilde belirlendi:
1-İYİLEŞTİRME
1800 TL/ay altındaki ücretler 1800 TL/ay’a yükseltilecektir.
2- ÜCRET ZAMMI
a- 31.12.2012 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.01.2013 tarihinden itibaren yüzde 10 ücret zammı yapılır.
b- Toplu iş sözleşmesinin birinci ve ikinci yıllarında işçilerin yıl boyunca ödeyecekleri gelir vergisi oranı yüzde on beş dir. Yüzde on beş’i aşan vergiler işveren tarafından karşılanır.
c- 30.06.2013 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.07.2013 tarihinden itibaren 01.01.2013-30.06.2013 dönemi enflasyon oranına iki puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.
d- 31.12.2013 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.01.2014 tarihinden itibaren 01.07.2013-31.12.2013 dönemi enflasyon oranına iki puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.
e- 30.06.2014 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.07.2014 tarihinden itibaren 01.01.2014- 30.06.2014 dönemi enflasyon oranına iki puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.
f- (c), (d), (e), paragraflarındaki enflasyon oranının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Geneli Tüketici Fiyatlar Endeksi kullanılır.
 
3- SOSYAL YARDIMLAR
a- Sosyal Yardım 250 TL/Ay
b- Yemek Parası 8 TL/Gün
c- Giyim 125 TL/Yıl
Bu sosyal yardımlar 2., 3., 4. altıncı ay ücret zamları oranında aynı tarihte artırılır.
d- Yukarıda yer almayan veya belirlenen miktarlardan yüksek olan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.
e- Doğum, evlenme, ölüm yardımları maddelerinde varsa” bakmakla mükellef oldukları” ibaresi çıkarılır.
4- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR
İşyeri/işletme/işkoluna özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.
5- ALT İŞVEREN (TAŞERON) SORUNLARI
Alt işveren (Taşeron) işçilerinin başından itibaren asıl işverenin işçisi olduklarına ilişkin yargı kararları derhal uygulanır.