ADANA 24. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

6 Temmuz 2018

Adana Şubemiz 24. Olağan Genel Kurulu,  1 Temmuz 2018 tarihinde Büyük Sürmeli Otel Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Şehitlerimiz ve iş kazasında hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda, Divan Başkanlığına Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Divan Kâtipliğine Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK, Divan üyeliklerine ise Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ ve Ankara Şube Başkanı Alaattin SOYDAN seçildi.

Türk-İş Adana Bölge Temsilcisi Edip GÜLNAR ve Türk-İş’e bağlı Sendikaların temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileri ile Sendikamız Şube Yöneticilerinin konuk olduğu Genel Kurul’un açılışını, Şube Başkanı Erdal AKALIN yaptı.  Divan teşekkülünün ardından Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Kurul’a hitap etti.

Konuşmasına 24 Haziran 2018 ‘de yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili seçimlerin Türkiye için hayırlı olması dileğiyle başlayan BOZAL, artık seçim atmosferinden biran önce çıkıp Büyük Türkiye için çalışma zamanı olduğunu söyledi. BOZAL, siyasi iradeden çalışma hayatının sorunlarına çözüm getirecek köklü reformlar beklediklerini ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’deki Sendikal hareketin geldiği noktaya da değinen Genel Başkanımız BOZAL, “Bağlı olduğumuz Türk-İş, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Bunun hakkını da tek kişiye vermek bizim hakkımız o da Türk-İş Genel Başkanımız Ergun ATALAY’dır. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve mevcut iktidar tarafından hayata geçirilmek istenen kıdem tazminatı gibi atılan her adım Sayın ATALAY’ın girişimleri ile bir daha gündeme getirilmemek üzere rafa kaldırıldı” dedi. BOZAL, Türk-İş Konfederasyonu tarafından sendikal anlamda atılan adımların örgütlenmeye yansımadığını dile getirerek, bunun nedeni olarak siyaseti kullanarak sendikacılık yapma anlayışını gösterdi. Bayram BOZAL, gerçek sendikacılık yapanların yeni dönemde bu anlayışın son bulmasını beklediklerini ifade etti.

 

Konuşmasında Yabanı Askeri İşyerleri Toplu İş Sözleşme görüşmelerine de değinen Genel Başkanımız BOZAL, “Gelinen süreçte arabulucu düzeyinde iki görüşme yaptık. Önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak.  Kısa zamanda tamamlayacağız inşallah görüşmeleri.  Her şeye para buluyorlar ama işçiye gelince yok. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki sizin benimsemediğiniz bir TİS’e Genel Merkez olarak imza atmayacağız” dedi.

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip GÜLNAR da Genel Kurul’a hitap etti, Konuşmasına 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisiyle başlayan GÜLNAR, “Ücretli çalışanlar ve emekliler aileleriyle birlikte toplumun ağırlıklı bir kesimini teşkil etmektedir. Başta asgari ücret ve ücret gelirleri ile emekli maaşlarının insan haysiyetine yakışır seviyede belirlenmesi durumunda refah yaygınlaşacak ve gelirin adaletli paylaşılması mümkün olacaktır. Kapsam dışında bırakılan taşeron işçilerin bir an önce kadroya alınması önemli bir beklentiyi karşılayacaktır. Dar gelirli kesimler sıklıkla tükettiği temel mal ve hizmetlerdeki dolaylı vergilerin azaltılmasını beklemektedir. Kısacası, insanı ve refahı temel alan ekonomik ve sosyal politikalar uygulanmalıdır” diye konuştu.

 
Konuşmaların ardından yapılan seçimde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu şu şekilde belirlendi.

YÖNETİM KURULU

Şube Başkanı: Erdal AKALIN

Şube 2.Başkanı: Orhan KİŞİAL

Şube İdari Sekreteri: Nuri ATÇI

Şube Mali Sekreteri: İbrahim SIRMA

Şube Eğitim ve Teşkilat Sekreteri: Mustafa HORAN

DENETLEME KURULU

Hüseyin BÖRKLÜ

Battal MUHİT

Ahmet ÖZGÖREN

DİSİPLİN KURULU

Yahya SOFİ

Mehmet CAN

Erkan ADIGÜZEL

Erdinç KILIÇOĞLU

Mehmet ÇELİK