ABD ASKERİ İŞYERLERİNDE SÖZLEŞME SÜRECİ TIKANDI

25 Temmuz 2014
Sendikamızın örgütlü olduğu İncirlik/Adana, Ankara ve İzmir Amerikan Askeri İşyerlerinde (39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı, Vinnel Brown and Root PHQ ve AAFES-EUR-Türkiye Satış Bölgesi) 18 Haziran 2014 tarihinde başlayan ve 2014 -2016 yıllarını kapsayacak olan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri tıkandı.
 
25 Temmuz 2014 tarihine kadar işveren tarafı ile 12 oturumun yapıldığı görüşmelerde; 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, geçici 3, 4 ve 5’inci maddelerin gerekli hukuki düzenlemeler yapıldıktan sonra eski haliyle toplu sözleşmede yer alması kararlaştırıldı.
 
Yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Sendikamızın tüm iyiniyetli çabaları ve mevcut özlük haklarının korunarak enflasyon farklarının 3’er aylık dilimler halinde ödenmesi ve üyelerimizin ücretlerinde yüzde 2.5 oranında iyileştirme yapılması gibi kanaatkar taleplerimiz bile işveren tarafından kabul görmedi. İşveren tarafı, yapılan oturumlarda, Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini, savunma harcamalarının düşürüldüğünü, hava kuvvetleri bütçesinde kesinti yapılırken sivil personele bu yıl yüzde 1 oranında zam verildiğini söyleyerek, Türkiye’de çalışan işçilere Amerika’daki işçilerden daha fazla oranda ücret artışı yapılamayacağı, ayrıca işçi çıkarmalarının da söz konusu olacağını defalarca dile getirmiş adeta ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışmıştır.
 
Sendikamızın iyi niyetli bir şekilde mevcut haklarımızı koruyan ve bunun yanısıra yüzde 2.5 iyileştirme talebine karşılık işveren tarafı, Ocak ve Mart 2014 aylarında gerçekleşen yüzde 3.54 enflasyonun yerine yüzde 1 zam verebileceğini, bunun haricinde önceden 6 aylık olduğu şekliyle ücrete yansıtılan gerçekleşen enflasyonun bile ancak yüzde 80’ini verebileceğini, onu da yılda bir vereceklerini, bundan önceki toplu iş sözleşmelerinde üyelerimizin kazanılmış hakları olan ve bir defaya mahsus ödenen 1600 dolarlık refah paylarının tamamen kaldırılması yönünde ciddiyetten ve iyi niyetten uzak bir teklif sunmuşlardır.
 
Sendikamızca; toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde enflasyonun tamamının karşılandığı ve mevcut sosyal hakların korunduğu yazılı bir teklifin işveren tarafından yapılmadığı sürece görüşmelere devam etmenin bir anlamı olmayacağı söylenmesine rağmen, işveren tarafı bu katı tutumunda ısrar etmiştir.
 
Sendikamızın daha önce verdiği enflasyon farklarının, 3’er aylık dilimler şeklinde ödenmesi ve yüzde 2.5’lik iyileştirme yapılması teklifinden geri adım atmadığı sürece işveren tarafından hiçbir yazılı teklif dahi yapılmayacağı tarafımıza söylenmiştir. Sendikamız, görüşmelerin tıkanmadan devamı ve üyelerimizin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarına biran önce kavuşması adına teklifini revize ederek, mevcut hakları koruyan ve yüzde 2.5’lik iyileştirme teklifini yüzde 2.4’e düşürerek işverene yazılı teklif sunmuştur. İşveren tarafı Sendikamızın iyi niyetli tavrını görmezden gelmiş ve böyle bir teklifi müzakere dahi edemeyeceğini belirterek masayı terk etmiştir.
 
Bütün bu yaşananlara rağmen Sendikamız iyi niyetli ve uzlaşmacı tavrını sürdürmeye devam edecek, zaten en alt sınırlarda yapılmış iyi niyetli tekliflerimizin üyelerimizin haklarını verecek şekilde işveren tarafından da karşılık bulana kadar grev de dahil olmak üzere tüm yasal haklarını kullanacaktır.
 
                                                                                  
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU