9. DÖNEM ANT TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 3. OTURUM YAPILDI

12 Temmuz 2017
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 3. oturumu 11.07.2017 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.
ANT Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayacak olan 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gerçekleştirilen üçüncü oturumun sonrasında; 5. ve 8. Maddeler 8. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesindeki şekli ile aynen kabul edilirken, 7. Madde değişik olarak kabul edildi.