9. DÖNEM ANT TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

11 Temmuz 2017
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 2. oturum 10.07.2017 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.
ANT Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayacak olan 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gerçekleştirilen iki oturum sonrasında; 6, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 39, 42, 43, 44, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72. maddeler ile Geçici Madde 1 ve Ek-2 Koruyucu Melbusat ve Teçhizatlar aynen kabul edilirken, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 60 ve 61. Maddeler ile Geçici Madde 2, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5 ile Ek-1 ve Ek-3 cetveller yeniden görüşülmek üzere ertelendi.
TÜHİS ve ANT Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantılarda; 3, 4 ve 73. Madde ile Geçici Madde 1 değişik olarak kabul edildi.