9. DÖNEM ANT TİS GÖRÜŞMESİ DEVAM EDİYOR

19 Temmuz 2017

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 4. oturumu 12 Temmuz 2017 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.

ANT Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayacak olan 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gerçekleştirilen dördüncü oturumun sonrasında; 9, 15, 22, 23, 24, 32, 35, ve 41 maddeler 8. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesindeki şekli ile aynen kabul edilirken, 13, 17, 21, 29, 31, 33, 34, 53, 55, 59, 60. ve 61. maddeler, Ek-1, Ek-3 ile Geçici Maddeler; 2, 4 ve 5. maddeler yeniden görüşülmek üzere ertelendi.

Oturumda, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 51 ve 52. maddeler bir önceki sözleşmedeki şekliyle aynı kalması kaydıyla parasal metinlerin 2017 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ndeki esaslar dâhilinde düzenlenmesi karara bağlanırken, 1, 2, 12, 18 ve 49. maddeler değişik şekli ile kabul edildi.