8 Mart Dünya Kadınlar Günü

7 Mart 2016

Türk Harb-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

“KADINLARIMIZ, İŞ, AİLE VE SOSYAL HAYATTA HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMALI”

ABD’nin New York kentinde 40 bin tekstil işçisinin 1957 yılında insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarını protesto etmek için başlattığı grevde, 129 kadın işçinin fabrikada çıkan yangında hayatını kaybettiği gün olan 8 Mart, ağır çalışma koşullarına karşı mücadelenin günüdür.

Her ortamda olduğu gibi çalışma ortamında da ezilen ve hor görülen kadın işçilerin, olumsuz çalışma koşullarını iyileştirme talebiyle canlarını ortaya koydukları günün anısına Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ı, Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etti.

Büyük bir acının sonrasında kadınlara bahşedilen bu gün kadını, ezilen, dışlanan ve hor görülen olmaktan çıkararak, toplumda hak ettiği değere kavuşturmak için politikaların geliştirilmesine vesile olmaktadır.

Fakat ne yazık ki bu acı olayın üzerinden 159 yıl geçmesine rağmen yapılan düzenlemeler, kadınlarımızı ezilen, ötekileştirilen ve hor görülen olmaktan tamamen çıkarmamıştır.

Hala dünyada ve ülkemizde milyarlarca kadın sağlıksız koşullarda yaşıyor, çalışma hayatında mağdur ediliyor, horlanıyor ve şiddete uğruyor.

Çalışma hayatında kadınlar, kayıt dışı sektörde ve eve iş verme, yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma modelleri ile eşit işe eşit ücret alamama gibi emek yoğun çalışma başta olmak üzere düşük ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun istihdam edilmektedir.

Ülkemizde, son dönemde, evlilik ile çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi aile hayatı içindeki ağır sorumluluk nedenleriyle işten ayrılmak zorunda kalan kadınları çalışma hayatı içinde tutma adına bir dizi düzenlemeler yapılmaktadır.

Son olarak, 6663 sayılı Kanun ile anne olan kadın çalışanlara yarı zamanlı çalışma imkânı tanıyan düzenleme hayata geçirilmiştir.

Çalışan anneleri rahatlatma adına iyi niyetle yapılan bu düzenleme, özellikle özel sektörde kadın çalışanların sayısını düşürme gibi bir riski de beraberinde getirmektedir.

Sendikamız, yapılan düzenlemeye olumlu baksa da, bu düzenlemenin kadın istihdamını azaltmaya dönüşmesi endişesi taşımaktadır.

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, refahın geniş kesimlere yayılması ve insanca geçim koşullarının sağlanabilmesi için kadının, işgücü piyasasında daha fazla yer alması gerekmektedir.

Dileğimiz yasal düzenleri hayata geçirenler ile işverenlerin, kadınların çalışma ortamında karşılaşacakları olumsuzlukların önüne geçecek tutum ve tavır içinde olmasıdır.  

Türk Harb-İş Genel Yönetim Kurulu olarak, kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması, daha iyi çalışma koşullarına kavuşturulması, aile içinde ve sosyal hayatta şiddetten uzak, hak ettiği saygıyı kazanması adına atılacak tüm adımları destekliyoruz.

Hayatın ağır şartları altında, anne, eş ve iş kadını sorumluluklarının tümünü üzerinde taşıyan kadınlar, en iyi yaşam koşullarını hak etmektedir.

Hak ettiği yaşam koşullarına sahip olması dileğiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.