8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 Mart 2012
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ülkemizde kadına yönelik şiddet ve istismarın yoğun olarak yaşandığına dikkat çekerek, “Şiddet ve istismara son vermek için yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu sevindirici bir gelişme. Fakat sorunun çözümü için yeterli değil. Hükümet yasal düzenlemeler yanında toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürütmeli” dedi.

 

Genel Başkan Bayram Bozal, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
Toplumda yaşanan dejenerasyon şiddet eğilimini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Gerek aile içinde gerekse sosyal hayatta en çok şiddete maruz kalan kesimin kadınlar olduğu görülmektedir.
Aile içinde şiddet gören kadınlar, işyerinde de mobbing ile karşı karşıya. Ülkemizde mobbing davalarının tamamına yakınının kadınlar tarafından açıldığı görülmektedir. Ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunu’nda eşit olmayan yaklaşımlara son verildiği vurgulansa da hala kadınlar işyerlerinde “eşit işe eşit ücret” ile istihdam edilmemektedir. 
Kadına yönelik şiddete son verilmesi için hazırlanan Yasa ile kadına yönelik şiddetin büyük oranda azalacağı beklentisi var. Oysa gerek kadına yönelik şiddet gerekse kadın emeğinin sömürüsü yasalarla ortadan kaldırılabilecek sorunlar değil. Bu sorunlar ancak toplumsal bilinçlenmeyle ortadan kalkabilir. Hükümet, kadınların evde, işte ve sosyal hayatta karşılaştığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yasal düzenlemeler yanında toplumu bilinçlendirme programlarını da devreye sokmak zorundadır.
Evde ve işte ailenin yükünün büyük bölümünü üzerinde taşıyan kadın, annelik gibi ulvi bir sorumluluk üstlenmiştir. Hayatın ağır şartları altında, anne, eş ve iş kadını sorumluluklarının tümünü üzerinde taşıyan kadınlar en iyi yaşam koşullarını hak etmektedir. Hak ettiği yaşam koşullarına sahip olması dileğiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.”