7. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Üyelerimize Duyuru

21 Ağustos 2013
7. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 21 Mart 2013 tarihinde başlandığı ve görüşmelerin 17 Mayıs 2013 tarihinde anlaşmazlık ile sonuçlandığı bilgilerinizdedir.
       7. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili arabulucu süreci dahil olmak üzere ve arabulucu süreci sona erdikten sonra ANT Başkanlığı ve TÜHİS ile yapılan müzakereler sonucunda gelinen son noktaya ilişkin olarak, ANT işyerlerinde görevli işyeri sendika temsilcilerimiz ile birlikte 04 Temmuz 2013 tarihinde toplantı yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda, temsilcilerimiz ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda ANT Başkanlığı ve TÜHİS’in teklifleri kabul edilmemiş ve 19 Temmuz 2013 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
       ANT Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu sürecinde iken işveren tarafı ile yapılan görüşmeler devam etmiş ve gelinen son durum işyeri sendika temsilcilerimiz ile 26 Temmuz 2013 tarihinde yapılan ikinci bir toplantıda tekrar değerlendirilmiştir.
       İkinci toplantıda yapılan oylamada temsilcilerimiz oy çokluğu ile toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulundan çekilerek imzalanması yönünde karar vermişlerdir.
       Ancak, oylama sonrası bazı işyeri sendika temsilcilerimizin toplu iş sözleşmesinin imzalanması yönündeki kararlarını değiştirmeleri üzerine, temsilcilerimiz ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda yasal sürecin devam etmesine karar verilmiş olup, Yüksek Hakem Kurulundaki süreç Merkez Yönetim Kurulumuzca hassasiyetle takip edilmektedir.
       Üyelerimize saygıyla duyurulur.