6. Dönem ANT Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

4 Kasım 2011

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı  (ANT) işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

 

1 Nisan 2011-31 Mart 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, yasal sürede anlaşma sağlanamayan maddelerin sendikamız tarafından Yüksek Hakem Kurulu’na götürülmesini izleyen süreç sonunda imzalandı.

 

Kamu işveren örgütü TÜHİS ile ANT işvereninin  sendikamızın  somut ve gerçekçi önerilerini kabul etmemesi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilen toplu iş sözleşmesi maddeleri için Kurul, 1 Kasım 2011 tarihinde toplanarak karar verdi.  

 

Ücretler ve parasal sosyal haklarda Hükümet ile Türk-İş arasında imzalanan kamu sözleşmesi protokol hükümlerine göre zam yapılırken toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşan ücret ve diğer ödemelere ilişkin farklar, toplu sözleşmenin Geçici 2. Maddesi uyarınca ANT Başkanlığınca ödenecektir.