5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ

7 Ekim 2015
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Ulusal Verimlilik Kongresi, 6-7 Ekim 2015 tarihinde Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapıldı.
Genel Başkanımız Bayram BOZAL ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi, bürokrat,  akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Kongre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Açılış Konferansı, Türkiye Ekonomisinde Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma başlığıyla Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden Prof Dr. A. Erinç YELDAN tarafından geçekleştirilen Kongrede, iki ayrı günde üç ayrı salonda, İşletme Dinamikleri ve Verimlilik, Türkiye’de Yaşan Döngüsü Analiz Uygulamaları, Uygulamada Kamu Yönetimi ve Verimlilik, KOBİ’lerde Verimlilik, Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Analizleri, Kamu Yönetimi ve Verimlilik, İşgücü Verimliliğini Belirleyen Etmenler, Çeşitli Sektörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları, İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik, Yeni Teknolojiler ve Sanayinin Geleceği, Sanayide Enerji Verimliliği ve İyi Uygulamalar, Sosyal Politika Bağlamında Verimlilik Tartışmaları, Türkiye İmalat Sanayinin Kaynak Verimliliği Potansiyeli ve İyi Uygulamalar, Politika Oluşturma ve Uygulama Araçları, Verimliliğe Karşı Kavramsal Tartışmalar ve Temiz Üretim Örnek Uygulamaları başlıklarıyla oturumlar yapıldı.