3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

3 Aralık 2011

3 Aralık Engelliler Günü  tüm dünyada engelli sorunlarına vurgu yapılan bir gün olarak kutlanmaktadır. Şüphesiz ki, Dünya Engelliler Gününü anlamlı kılacak şey, bugün söylenecek sözlerden çok kalan 364 günde verilen mücadeledir. Şayet, bir ülkede, fiziksel engelleriyle başa çıkabilmeyi başarmış insanlar, ötekileştiren toplumsal yargılara mahkum yaşamaya devam ediyorsa, bu uğurda yeterince mücadele verilemiyor demektir.

 

Türkiye’de engelli hakları konusunda son yıllarda ciddi adımlar atıldığı söylenebilir. Fakat ülke nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımızın diğer toplum kesimleri ile eşit yaşam koşullarına kavuşturduğunu söylemek mümkün değildir
 
Yapılan araştırmalar, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda, fırsat eşitliğinin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Türkiye’deki okur yazar olmayan nüfus yüzde sekiz seviyelerinde iken, engelliler arasında bu oran yüzde 30’u aşmaktadır. Engelli istihdamı konusunda, yasalarla işyerlerine kota uygulamaları zorunlu kılındığı halde, en başta devlete ait kurumlarda bu kotaların doldurulamadığı görülmektedir. Türkiye’de kamuda çalışan yaklaşık 2 milyon personelin en az yüzde 3’ü, yani 60 binini engelli vatandaşlar oluşturması gerekirken, bu kadroların sadece üçte birinin dolu olduğunu bilinmektedir. Ülkemizde var olan işsizlik düzeyi ise engelli nüfus içinde üç kata çıkmaktadır.
 
Son olarak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa’da, pozitif ayrımcılık ilkesi yer almışsa da, çalışma hayatında engellilere yönelik açık veya gizli şekilde yaşanan ayrımcılık ve dışlayıcılık varlığını korumaktadır. Yasaya göre zorunlu olduğu halde engelli istihdamını gerçekleştirmeyen ve yasanın öngördüğü cezayı ödemeyi tercih eden çok sayıda işverene rastlanmaktadır. Bu nedenlerle sosyal hayatın bir parçası olabilmek, insan olarak ve vatandaş olarak sahip olduğu hakları kullanabilmek, engelli vatandaşlar için halen zor bir meseledir.
 

Türk Harb-İş Sendikası, insanı merkeze alan bir devlet anlayışının varlığına inanmakta ve bu uğurda mücadele etmektedir. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak  çağdaş ve demokratik bir Türkiye hedefinin engelli sorunlarının çözümüyle mümkün olacağını belirterek, üyelerimizle birlikte tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyoruz.