29. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNİN 3. OTURUMU YAPILDI

10 Nisan 2023

Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 29. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu, 10 Nisan 2023 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yapılan üçüncü oturumda; 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 73., 74., 75., 76., 77., 79., 80., 82., 83., 86., 90., 94., 102., 104., 107., 109., 111., 113., 120., 121., 126., 127., 128., 129., 130., 132., 133., 135., 136., 137., 138., 139., maddeleri ve Geçici Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ile tüm EK’ler üzerinde Sendikamız ve işveren tarafının teklifleri müzakere edilerek daha sonra görüşülmek üzere ertelenirken, bir sonraki toplantının taraflarca belirlenecek bir tarihte yapılmasına karar verildi.