29. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNİN 2. OTURUMU YAPILDI

21 Mart 2023

Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 29. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu, 21 Mart 2023 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yapılan ikinci oturumda; 4., 6., 11., 17., 21., 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32., 33., 36., 37., 39., 46., 47., 48., 49., 50., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 60., 61 ve 62. Maddeleri üzerinde Sendikamız ve İşveren tarafının teklifleri görüşüldü.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 28. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesinin 32. maddesinin aynen kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Yukarıda belirtilen maddelerin yeniden görüşülmek üzere ertelendiği toplantıda, bir sonraki oturumun taraflarca belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.