29. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ARABULUCU GÖRÜŞMELERİ

30 Mayıs 2023

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 29. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabulucu nezdindeki ilk toplantısı, 30 Mayıs 2023 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde yapıldı.

Tarafların uyuşmazlık konusu maddeler hakkında Arabulucu Prof. Dr. Yücel UYANIK’a bilgilendirmede bulunmasıyla başlayan toplantı, ilgili maddeler üzerinde genel bir görüşmeyle tamamlandı.

Arabulucu nezdinde Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yapılan oturumda Toplu İş Sözleşmesinin;

– 6, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 90, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137 ve Geçici 3 üncü maddesi Aynen kabul edilmiş,

– 4, 11, 17, 30, 46, 49, 52, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 94, 132, 133, 135, 138, 139, Geçici 1 inci madde ve Ek Cetveller daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir.

Gelinen son noktada Ek-1 Saat Ücretleri Cetvelinde yer alan bekleme süreleri 25. Derece dahil olmak üzere 2 yıldan 1 yıla düşürülmüş olup, 25. Ücret derecesi üzerindeki dereceler için ise bekleme süreleri 2 yıldan 1.5 yıla düşürülmesi konusunda anlaşmaya varılarak taraflar arasında Ek Çerçeve Protokolü ile imza altına alınmıştır.

Bununla birlikte Ek-3 Ücret Cetvelinde yer alan bekleme süreleri 15. Derece dahil olmak üzere 2 yıldan 1 yıla düşürülmüş olup, 15’inci Derecenin üzerindeki derecelerin bekleme sürelerinin 2 yıldan 1.5 yıla düşürülmesi konusunda anlaşmaya varılarak taraflar arasında Ek Çerçeve Protokolü ile imza altına alınmıştır.

Ayrıca; Toplu İş Sözleşmemizin 52. Maddesinin (ç) fıkrasında yer alan Verimliliği Teşvik Priminin yüzde 15’ten yüzde 16’ya yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varılmış olup Ek Çerçeve Protokolü ile taraflarca imza altına alınmıştır.

Arabulucu Toplantısında ertelenen maddeler üzerinde Sendikamız ile TÜHİS arasında görüşmeler devam edecek olup, 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11’de 29. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır.

Üyelerimize hayırlı olması dileğiyle

                   Türk Harb-İş Sendikası

               Genel Merkez Yönetim Kurulu