28. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNİN 3. OTURUMU YAPILDI

31 Mayıs 2021

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 28. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu, 31 Mayıs 2021 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü oturumunda, 27. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesinin 65, 83, 90, 102, 103 ve 108. maddeleri aynen kabul edildi.

Toplantıda görüşülen 52, 53,  54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 86, 87, 88, 97, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, ve 122. maddeler ise yeniden değerlendirilmek üzere ertelendi. Görüşmede, bir sonraki oturumun 7 Haziran 2021 tarihinde yapılması karara bağlandı.