28. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNİN 2. OTURUMU YAPILDI

24 Mayıs 2021

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 28. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu, 24 Mayıs 2021 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yürütülen görüşmelerin ikinci oturumunda, maddeler üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 27. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesinin 2. ve 12. maddelerinin redaksiyon yapılarak, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 57, 58, 63, 71, 72, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 110, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 131, 137. maddeleri ile geçici 2. maddesi  ise aynen kabul edildi.

Toplantıda görüşülen 4, 6, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 46, 47, 48 ve 49. maddelerin ise yeniden görüşülmek üzere ertelendiği toplantıda, bir sonraki oturumun 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılması karara bağlandı.