28. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

8 Haziran 2021

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve bağlı işyerleriyle ilgili 28. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Sendikamız, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşveren Heyeti arasında yürütülen görüşmelerde, 27. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesinin 6, 62 ve 136. maddeleri ile Ek-14 Periyodik Tıbbi Muayeneler ve Ek-15 Koruyucu Melbusat Teçhizatlar Cetvelleri aynen kabul edildi.

Sendika Teklifimizin; 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 138, 139, Geçici Madde 1, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici Madde 9 ve Ek Cetvellerinin görüşüldüğü ve bu maddelerin yeniden görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildiği oturumlarda, daha önce ertelenen 4, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69 ve 70. maddeler tekrar görüşüldü ve bu maddelerin değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verildi.