28. DÖNEM NATO TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

18 Mart 2019

Sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında 15 Ocak 2019 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve 28. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 15 Mart 2019 tarihinde imza altına alındı.  

  1. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin;

– “Ücret Zamları” başlıklı 20. Maddede bir önceki dönem %0,5 olan iyileştirme zammının, birinci yıl için üyelerimizin 1 Ocak 2019 tarihinde aldıkları ücretlere %5 olarak, ikinci yıl için ise 1 Ocak 2020 tarihinde aldıkları ücretlere %3,8 olarak uygulanması konusunda işveren tarafı ile anlaşma sağlandı. Ayrıca ücret zamlarının ikişer aylık olarak eşel-mobil sistemiyle enflasyon oranında arttırılması uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.  

– Toplu İş Sözleşmesinin “Diğer Sosyal Yardımlar” başlıklı 22. Maddesinin doğum yardımı bölümünde yer alan ilk iki çocuk sınırlaması hükmü kaldırılarak bu yardımın her çocuk için ödenmesi imkanı getirildi.

Doğum yardımının miktarı 3.433,72 TL’ye, Evlenme yardımının miktarı 3.400 TL’ye, üyemizin iş kazası geçirmesi yüzünden %10 ve daha fazla işgücü kaybına uğraması durumunda kendisine ödenen yardımın 7.877,50 TL’ye, işçinin eş, çocuk, ana veya babasının ölümü halinde ödenen yardımın ise 1.970,38 TL’ye yükseltilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Ayrıca, üyelerimiz için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılması hükmü ve üyelerimize her yıl Ocak ayı maaşlarıyla birlikte 500 TL teşvik ödeneği ödenmesi hükmü maddeye eklendi.

– Toplu İş Sözleşmesinin 26. Maddesinin başlığı “İşyerine Gidiş-Geliş Araçlarından ve Sosyal Tesislerden Yararlanma” olarak değiştirildi ve yıllardır üyelerimizin talep ettiği eş ve çocuklarının sosyal tesislerden yararlandırılması imkanı madde metnine eklendi.

– “Ücretli Özel İzin” başlıklı 28. Maddesinde yapılan değişiklikle işçilerin aile bireylerinin muayene ve tedavileri için sadece İzmir il sınırları dışındaki hastanelere gitmesi halinde verilen refakatçi izninin İzmir içerisinde de kullanılabilmesi imkanı getirildi.

Bir önceki dönem Toplu İş Sözleşmesinde getirilen ve işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar verilen ücretli izin süresi onbeş güne yükseltildi.

Ayrıca, Engelli Çalışanlara 3 Aralık Engelliler Günü’nde, Gazi olarak çalışanlara ise 19 Eylül Gaziler Günü’nde ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

– “Çalışma İlişkileri Kurulu” başlıklı 35. Maddesinde yapılan değişiklikle bir önceki toplu iş sözleşmemizde 400 TL olarak moral motivasyon fonuna aktarılan paranın 1. yıl için işçi başına 800 TL,  2. yıl için ise 2019 yılı enflasyon oranı kadar artırılarak ödenmesi hüküm altına alındı.

– “Fazla Çalışma” başlıklı 16. Maddesinde yapılan değişiklikle geçici göreve giden üyelerimizden mesai saatleri sonrasında yolda geçen sürelerde sadece fiilen çalışanlara ödenen fazla çalışma ücretinin diğer üyelerimize de ödenmesi hükmü getirildi.

– “Ücret, Ücretin Tarifi ve Ücret Ödeme Günü” başlığını taşıyan 18. Maddesinde yapılan değişiklikle Ramazan ve Kurban Bayramlarının başlangıcından önceki hafta içinde işçilere ödemeyi takip eden ilk ikramiyelerinden kesilmek üzere verilen 3.000 TL tutarındaki avans miktarı maaşı eksi bakiyeye düşmemek kaydıyla 4.000 TL’ye yükseltildi.

 – “İkramiyeler” başlıklı 23. Maddenin c fıkrasında yapılan değişiklikle yıl içindeki ikramiyelerin işçinin istemesi halinde tek seferde Ocak ayı maaşıyla birlikte ödenmesi hükmünde yer alan işçinin en az 5 yıl kıdemi olması şartı kaldırıldı.

  1. DÖNEM NATO TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ…!