27. DÖNEM YABANCI ASKERİ İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

5 Ağustos 2020

Sendikamız ile Yabancı Askeri İşyerleri 39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı (39 ABW), AAFES-EUR-Türkiye Satış Bölgesi Genel Müdürlüğü (AAFES) ve Vectrus Systems Corporation (VECTRUS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle; seyahat, yüz yüze toplantı, toplantılarda bulunacak personel sayısı kısıtlamaları, yasal ertelemeler, karantinalar, sokağa çıkma yasakları ve teknolojik çözümlerin doğal sınırlamaları, müzakerelerin icra edilmesinin olanaksız hale geldiği bir ortamda 9 Mart 2020 tarihinde başlanan toplu sözleşme görüşmelerine video konferans yoluyla devam edilmiş ve 5 Ağustos 2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Üzerinde Anlaşılan İşletme Toplu İş Sözleşmeleriyle;

–   Birinci altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine iyileştirme ile birlikte 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %6,5 (ilk 4 ay gerçekleşen enflasyon %3,99) ücret zammı yapılmıştır. İlk altı ay için gerçekleşen enflasyonun %5,5’i aşması durumunda aşan kısım ikinci altıncı ayın ilk günündeki (1 Ekim 2020) ücret zammına ilave edilecektir.

–   İkinci altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %3,5 ücret zammı yapılacaktır. İkinci altı ayda gerçekleşen enflasyonun %3,5’i aşması halinde aşan kısım üçüncü altıncı ayın ilk gününde (1 Nisan 2021) verilecek ücret zammına ilave edilecektir.

–   Üçüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere %3 ücret zammı yapılacaktır. Üçüncü altı ayda gerçekleşen enflasyonun %3’ü aşması halinde aşan kısım dördüncü altıncı ayın ilk gününde (1 Ekim 2021) verilecek ücret zammına ilave edilecektir.

–   Dördüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere %3 ücret zammı yapılacaktır. Dördüncü altı ayda gerçekleşen enflasyonun %3’ü aşması halinde aşan kısım 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimizin saat ücretleri ve ücret cetvellerine eklenecektir.

–   Toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal haklara da ücret zamları oranında artış yapılmıştır.

–   Toplu iş sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacaklar sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ödenecektir.

Yabancı Askeri İşyerlerinde çalışan tüm üyelerimize hayırlı olsun.

 

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Merkez Yönetim Kurulu