27 DÖNEM GRUP TİS ARABULUCU GÖRÜŞMELERİ

23 Temmuz 2019

Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan 27. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Arabulucu nezdinde yapılan ikinci oturum 22 Temmuz 2019 ve 23 Temmuz 2019 tarihlerinde Sendikamız Genel Merkezi’nde yapıldı.

Arabulucu Avukat Temel ÇİÇEK’e başkanlığında gerçekleşen görüşmede;

Teklifin,2.,19.,25.,31.,33.,46.,53.,54.,55.,59.,60.,74.,

86.,88.,102.,104.,106.,107.,108.,109.,113. ve 122. maddeler ile süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin ‘Mevsimlik geçici işçilerin izinleri” başlıklı geçici üçüncü maddesi yerine, sona eren toplu iş sözleşmesinin aynı başlıklı ve aynı numaralı maddeleri aynen kabul edildi.

Teklifin 139., geçici 6. ve geçici 8. maddeleri ile süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin geçici 2. ve geçici 4. maddesi yeni dönem toplu iş sözleşmesinde yer almamak üzere çıkarıldığı görüşmelerde,  52. ve 94. maddeler ise üzerinde düzenlemeler yapılarak kabul edildi.

Görüşmede ayrıca teklifin 66. ve 67. maddelerinin parasal hükümleri uyuşmazlık konusu olmakla birlikte, 66. maddenin (ç) fıkrası ile 67. maddenin üçüncü paragrafında düzenleme yapılarak kabul edildi.